Spillemandskredsen - Bliv Medlem

Bliv Medlem

Som medlem af Spillemandskredsen får du flere fordele.

Se her hvad du får for kontingentet.

Udfyld nedenstående formular hvis du vil være medlem af Spillemandskredsen.

Hvis der er flere medlemmer i samme husstand, udfyldes og sendes et skema for hvert medlem, og der vælges almindeligt medlemskab for den første, og ekstra i samme husstand/gruppemedlemsskab for resten.

Hvis du indmelder dig efter 1. oktober, dækker kontingentet resten af indeværende år samt det efterfølgende år.

Kontingentsatserne for  2024 er flg.:

Alm. medlemskab:   450,- kr.
Ungdomsmedlemskab til og med 25 år:  150,- kr.
Børn og Unge til og med 18 år:   50,- kr.
Gruppemedlemskab:   300,- kr.
Passivt medlemskab:    75,- kr