Spillemandskredsen - Nodemappen

Spillemandskredsen

Nodemappen

Gratis noder og arrangementer til alle spillemænd:

Spillemandskredsen har i længere tid arbejdet med at digitalisere alle vore spillemandsnoder, så de kan bruges af alle via vores hjemmeside – altså ikke kun et tilbud til medlemmerne, men også til alle andre brugere og spillemænd. Men vi vil da gerne slå et slag for at du – hvis du endnu ikke er medlem - melder dig ind i Spillemandskredsen. Alle noder og arrangementer stilles gratis til rådighed af ejerne og formålet er kun at udbrede vores gamle musik – helt i tråd med Spillemandskredsens formålsparagraf. Noderne må ikke gøres til genstand for økonomisk eller erhvervsmæssig udnyttelse. Spillemandskredsen er indehaver ophavsrettighederne til arrangementerne.

En stor del af Spillemandskredsens udgivelser og andre noder, vi bruger jævnligt til folkedans er hermed frit tilgængelig som download – både som pdf-filer og som xml-filer.

Her kan du læse om brugen af de forskellige filtyper, hvordan du kommer i gang med nodeprogrammer eller brug af tablets osv. med dine digitale noder.

Fil-typer:

Noderne udgives i to ”grundformer”: pdf-filer og xml-filer.
Pdf-filer er beregnet til enten at blive printet ud eller til at blive brugt i en tablet.
Xml-filer er beregnet til at blive læst ind i alverdens nodeprogrammer. Næsten alle nodeprogrammer kan læse xml-filer.

Nodemappen:

Følgende udgivelser kan download fra nodemappen:

”358 Danske Folkedansermelodier” (”de grønne bøger”) - den gode gamle kvartetudgave.
To-stemmig udgave af ”358 Danske Folkedansermelodier”
Tre-stemmig udgave af ”358 Danske Folkedansermelodier”
Pia og Pers hæfter. 
Årsudgivelserne og diverse arrangementer
Ole Kjær bogen.
Svenske Niels.

Fremtiden:

Senere bliver der formentlig mulighed for at indlevere arrangementer, diverse løse noder osv., men først skal vi have erfaring og test med de nuværende udgaver. Vi ser frem til jeres tilbagemeldinger med ris og ros og forslag til forbedringer, som kan sendes via mail til Gunnar: gunnarpetersen@viskinge.dk

Spillemandskredsen takker alle, der har gjort projektet muligt.

Gå til downloadsiden her

Undermenu

nach oben